Tuyến Hành Trình Số Km Thời Gian Giá tết âm lịch 2015 từ (VNĐ) Giá từ (VNĐ)
Sài Gòn – Củ Chi – Sài Gòn 150 1 ngày 2,500,000
1,700,000
Sài Gòn – Mỹ Tho – Sài Gòn 180 1 ngày 2,920,000
2,000,000
Sài Gòn – Cần Giờ – Sài Gòn 220 1 ngày 2,920,000
2,000,000
Sài Gòn – Tây Ninh – Củ Chi – Sài Gòn 280 1 ngày 3,900,000
2,700,000
Sài Gòn – Cái Bè – Vĩnh Long – Sài Gòn 320 1 ngày 4,320,000
2,900,000
Sài Gòn – Cái Bè – Vĩnh Long – Sài Gòn 380 2 ngày 4,880,000
3,400,000
Sài Gòn – Vĩnh Long – Cần Thơ – Sài Gòn 420 2 ngày 5,300,000
3,900,000
Sài Gòn – Vĩnh Long – Cần Thơ – Sài Gòn 520 3 ngày 6,700,000
4,900,000
Sài Gòn – Châu Đốc – Sài Gòn 650 2 ngày 7,400,000
4,900,000
Sài Gòn – Cần Thơ – Châu Đốc – Sài Gòn 750 3 ngày 9,500,000
5,400,000
Sài Gòn – Châu Đốc – Hà Tiên – Cần Thơ 1000 4 ngày 11,600,000
7,400,000
Sài Gòn – Rạch Giá – Sài Gòn 650 3 ngày 9,500,000
6,400,000
Sài Gòn – Hà Tiên – Sài Gòn 750 3 ngày 10,900,000
7,400,000
Sài Gòn – Vũng Tàu/ Long Hải – Sài Gòn 300 1 ngày 3,900,000
2,400,000
Sài Gòn – Vũng Tàu/ Long Hải – Sài Gòn 380 2 ngày 4,600,000
3,200,000
Sài Gòn – Lộc An/ Hồ Tràm – Sài Gòn 320 1 ngày 3,900,000
2,400,000
Sài Gòn – Lộc An/ Hồ Tràm – Sài Gòn 320 2 ngày 4,600,000
3,200,000
Sài Gòn – Bình Châu/Hồ Cốc 320 1 ngày 3,900,000
2,600,000
Sài Gòn – Bình Châu/Hồ Cốc 400 2 ngày 4,880,000
3,400,000
Sài Gòn – Nam Cát Tiên – Sài Gòn 400 2 ngày 4,600,000
3,400,000
Sài Gòn -Madagui 320 1 ngày 4,320,000
2,600,000
Sài Gòn – Madagui 400 2 ngày 5,020,000
3,400,000
Sài Gòn – Phan Thiết/ Mũi Né 380 1 ngày 4,600,000
2,900,000
Sài Gòn – Phan Thiết/ Mũi Né 480 2 ngày 5,580,000
3,900,000
Sài Gòn – Phan Thiết/ Mũi Né 580 3 ngày 7,400,000
4,900,000
Sài Gòn – Hàm Thuận Nam/ Lagi – Sài Gòn 380 1 ngày 4,600,000
2,900,000
Sài Gòn – Hàm Thuận Nam/ Lagi – Sài Gòn 480 2 ngày 5,580,000
3,900,000
Sài Gòn – Hàm Thuận Nam/ Lagi – Sài Gòn 580 3 ngày 7,400,000
4,900,000
Sài Gòn – Ninh Chữ/ Vĩnh Hy – Sài Gòn 750 2 ngày 8,100,000 5,900,000
Sài Gòn – Ninh Chữ/ Vĩnh Hy – Sài Gòn 850 3 ngày 9,500,000 6,900,000
Sài Gòn – Đà Lạt – Sài Gòn 750 2 ngày 7,400,000 6,400,000
Sài Gòn – Đà Lạt – Sài Gòn 850 3 ngày 9,500, 000 6,400,000
Sài Gòn – Đà Lạt – Sài Gòn 900 3N3D 10,200,000
Sài Gòn – Đà Lạt – Sài Gòn 950 4 ngày 10,900,000 6,900,000
Sài Gòn – Nha Trang- Sài Gòn 1000 2 ngày 9,500,000 6,400,000
Sài Gòn – Nha Trang – Sài Gòn 1100 3 ngày 10,200,000 6,900,000
Sài Gòn – Nha Trang – Sài Gòn 1100 3N3Đ 10,900,000
Sài Gòn – Nha Trang – Sài Gòn 1200 4 ngày 11,600,000
7,400,000
Sài Gòn – Nha Trang – Đà Lạt – Sài Gòn 1200 4 ngày 13,000,000
8,400,000
Sài Gòn – Nha Trang – Đà Lạt – Sài Gòn 1300 5 ngày 14,400,000
9,400,000
Sài Gòn – Buôn Ma Thuột – Sài Gòn 900 3 ngày 11,600,000
7,400,000
Sài Gòn – Buôn Ma Thuột – Sài Gòn 1000 4 ngày 13,000,000
8,400,000