Nhóm lưu trữ: Du lịch Ninh Bình

TOUR Cúc Phương – Mùa Bướm Hàm Hương 01 Ngày

Mã Tour: IONECP2204

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành: Hà Nội - 22/04/2018

Vận chuyển: Ô tô

Giá từ: 599.000 VNĐ

Du lịch Ninh Bình : TUYỆT TÌNH CỐC – NAM THIÊN ĐỆ NHỊ ĐỘNG – VƯƠN CHIM THUNG NHAM 1 ngày

Mã Tour: IONETN2018

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành: Hà Nội - 14/01/2018

Vận chuyển: Ô tô

Giá từ: 599.000 VNĐ

TOUR Du lịch Bái Đính – Tràng An 1 Ngày

Mã Tour: IONE-BDTA

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành: Hà Nội - Hàng ngày

Vận chuyển: Ô tô

Giá từ: 750.000 VNĐ

Hà Nội – Emeralda Resort Ninh Bình – Teambuilding 2 Ngày 1 Đêm

Mã Tour: IONE - ER

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

Khởi hành: Hà Nội - Theo yêu cầu

Vận chuyển: Ô tô

Giá từ: 2.850.000 VNĐ

Du lịch Hoa Lư – Tam Cốc – Thung Nham 1 ngày

Mã Tour: IONENB-003

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành: Hà Nội - Hàng ngày

Vận chuyển: ô tô

Giá từ: 790.000

Du Lịch Hoa Lư – Tam Cốc 1 Ngày

Mã Tour: IONETC-001

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành: Hà Nội - Hàng Ngày

Vận chuyển: ô tô

Giá từ: 590.000 VNĐ

Du Lịch Bái Đính – Tràng An 1 Ngày

Mã Tour: IONEBD-001

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành: Hà Nội - Hàng Ngày

Vận chuyển: ô tô

Giá từ: 590.000 VNĐ