" /> Thăm địa danh có thật trong tiểu thuyết Kim Dung | iOneTour

Thăm địa danh có thật trong tiểu thuyết Kim Dung

Chủ Nhật, ngày 01/02/2015 21:47 Chiều (GMT+7)

Ngũ nhạc kiếm phái trong “Tiếu ngạo giang hồ” được phóng tác từ Ngũ nhạc danh sơn (5 ngọn núi linh thiêng) có thật ở Trung Hoa, gồm: Hoa Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, Tung Sơn.

tieu-thuyet-kim-dung-1-ivivu

tieu-thuyet-kim-dung-2-ivivu

tieu-thuyet-kim-dung-3-ivivu

tieu-thuyet-kim-dung-4-ivivu

tieu-thuyet-kim-dung-5-ivivu

tieu-thuyet-kim-dung-6-ivivu

tieu-thuyet-kim-dung-7-ivivu

tieu-thuyet-kim-dung-8-ivivu

tieu-thuyet-kim-dung-9-ivivu

tieu-thuyet-kim-dung-10-ivivu

tieu-thuyet-kim-dung-11-ivivu

tieu-thuyet-kim-dung-12-ivivu

tieu-thuyet-kim-dung-13-ivivu

tieu-thuyet-kim-dung-14-ivivu

tieu-thuyet-kim-dung-15-ivivu

tieu-thuyet-kim-dung-16-ivivu

tieu-thuyet-kim-dung-17-ivivu

tieu-thuyet-kim-dung-18-ivivu

tieu-thuyet-kim-dung-19-ivivu

tieu-thuyet-kim-dung-20-ivivu

tieu-thuyet-kim-dung-21-ivivu

tieu-thuyet-kim-dung-22-ivivu

tieu-thuyet-kim-dung-23-ivivu

tieu-thuyet-kim-dung-24-ivivu

tieu-thuyet-kim-dung-25-ivivu

tieu-thuyet-kim-dung-26-ivivu

tieu-thuyet-kim-dung-27-ivivu

tieu-thuyet-kim-dung-28-ivivu

tieu-thuyet-kim-dung-29-ivivu

tieu-thuyet-kim-dung-30-ivivu

Theo Zing.vn

Nhận xét & Thảo luận

Bài liên quan

Ho tro truc tuyen
Tour du lich gia re