Nhóm lưu trữ: Du lịch Đông – Tây Bắc

TOUR Điện Biên Mùa Hoa Anh Đào Nở Rộ 3 Ngày 2 Đêm

Mã Tour: IONE-DB2018

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành: Hà Nội - 19/01/2018

Vận chuyển: Ô tô

Giá từ: 2.250.000 VNĐ

TOUR Hồ Ba Bể – Thác Bản Giốc – Hang Pác Bó 3N2Đ ( Dịp lễ 2/9 )

Mã Tour: IONE_HBB_TBG

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành: Hà Nội - 1/9

Vận chuyển: Ô tô

Giá từ: 2.250.000 VNĐ

TOUR Mù Cang Chải Mùa Lúa Chín 3 Ngày 2 Đêm

Mã Tour: IONE_MCC2017

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành: Hà Nội - Thứ 6 ngày 29/9/2017

Vận chuyển: Ô tô

Giá từ: 2.250.000 VNĐ

TOUR Ngao Du Ba Bể 2 Ngày 1 Đêm

Mã Tour: IONE - HBB

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

Khởi hành: Hà Nội - Thứ 3,5,7 hàng tuần

Vận chuyển: Ô tô

Giá từ: 1.850.000 VNĐ

TOUR Mù Cang Chải Mùa Nước Đổ 3 Ngày 2 Đêm

Mã Tour: IONE-MCC10.6

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành: Hà Nội - 10/6/2016

Vận chuyển: Ô tô

Giá từ: 2.000.000 VNĐ

Tour Hồ Ba Bể – Thác Bản Giốc – Động Ngườm Ngao 3 Ngày 2 Đêm

Mã Tour: IONE-TBG

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành: Hà Nội - Thứ 6 hàng tuần

Vận chuyển: Ô tô

Giá từ: 2.250.000 VNĐ

Ngao Du Ba Bể 2 Ngày 1 Đêm

Mã Tour: IONE-BB1

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

Khởi hành: Hà Nội - Thứ 3,5,7 hàng tuần

Vận chuyển: Ô tô

Giá từ: 1.850.000 VNĐ

Du lịch Điện Biên 3 Ngày 2 Đêm

Mã Tour: IONE - ĐB1

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành: Hà Nội - Theo yêu cầu

Vận chuyển: Ô tô

Giá từ: 2.250.000 VNĐ

TOUR : Mù Cang Chải Mùa Lúa Chín 3 Ngày 2 Đêm

Mã Tour: IONE - MCT1

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành: Hà Nội - 23,30/9 & 7/10

Vận chuyển: Ô tô

Giá từ: 2.250.000 VNĐ

Khám phá Đông Bắc 5 ngày 4 đêm

Mã Tour: IONE-DB01

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành: Hà Nội - Theo Yêu Cầu

Vận chuyển: Ô tô

Giá từ: 4.800.000 VNĐ