Nhóm lưu trữ: Du lịch Hạ Long

Du thuyền Hạ Long Paradise 5* ( 3N2Đ)

Mã Tour: IONEHL-007

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành: Hà Nội - hàng ngày

Vận chuyển: ô tô, du thuyền

Giá từ: Liên hệ

Du thuyền Hạ Long Paradise 5* ( 2N1Đ)

Mã Tour: IONEHL-006

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

Khởi hành: Hà Nội - Hàng ngày

Vận chuyển: ô tô, du thuyền

Giá từ: Liên hệ

Du thuyền Hạ Long Emeraude 5 sao ( 3N2Đ)

Mã Tour: IONEHL-005

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành: Hà Nội - hàng ngày

Vận chuyển: ô tô, du thuyển 5*

Giá từ: Liên hệ

Du thuyền Hạ Long Emeraude 5* ( 2N1Đ)

Mã Tour: IONEHL-005

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

Khởi hành: Hà Nội - hàng ngày

Vận chuyển: ô tô, du thuyền

Giá từ:

Du thuyền Golden Hạ Long 5* ( 2N1Đ)

Mã Tour: IONEHL-002

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

Khởi hành: Hà Nội - hàng ngày

Vận chuyển: ô tô, du thuyền

Giá từ:

Du thuyền Hạ Long Âu Cơ 5 sao ( 3N2Đ)

Mã Tour: IONEHL-001

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành: Hà Nội - hàng ngày

Vận chuyển: ô tô, du thuyền 5*

Giá từ: 0 đ